Bảng giá

Hãy lựa chọn gói phù hợp với nhu cầu của bạn
Loading...
Loading...

Dịch Vụ Bổ Sung

CHI PHÍ

ĐẶT MUA

Loading...

Bảng So Sánh Dịch Vụ

CÁ NHÂN

 BÁN CHUYÊN NGHIỆP

 CHUYÊN NGHIỆP

 DOANH NGHIỆP

TMDT

Số Lượng Nhân Viên

LIVECHAT - CÁ NHÂN
1
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
3
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
20
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
50
LIVECHAT - TMDT
200

Số phòng ban

LIVECHAT - CÁ NHÂN
1
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
1
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
3
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
5
LIVECHAT - TMDT
20

Số cuộc chat cùng lúc

LIVECHAT - CÁ NHÂN
10
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
10
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
100
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
200
LIVECHAT - TMDT
500

Cài đặt trên mọi website

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Lựa chọn nhóm chat cho từng website

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Thư viện trả lời mẫu

LIVECHAT - CÁ NHÂN
3
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
3
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
10
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
100
LIVECHAT - TMDT
300

Nhận tin nhắn offline

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Gửi email thông báo sau khi kết thúc chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Chỉnh sửa CSS cửa sổ chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Chuyển cuộc chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Thiết lập thời gian cuộc chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Tương thích trên website và điện thoại

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Bảo mật SSL

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Theo dõi và quản lý khách truy cập

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Chặn khách truy cập

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Ghi chú khách truy cập

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Xem lịch sử chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
1 Tháng
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
3 Tháng
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
6 Tháng
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
12 Tháng
LIVECHAT - TMDT
12 Tháng

Thống kê 

LIVECHAT - CÁ NHÂN
1 Tháng
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
3 Tháng
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
6 Tháng
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
12 Tháng
LIVECHAT - TMDT
12 Tháng

Thay đổi tên và hình ảnh đại diện

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Phân quyền Nhân viên

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Hiển thị thông báo khi truy cập

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Robot chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Setup nhóm hỗ trợ theo liên kết

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Chỉnh sửa kích thước khung chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Hỗ trợ App (Android/IOS)

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Chat đa kênh (Web, Facebook, Zalo, Telagram, Viber)

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Tùy chỉnh ngôn ngữ chat

LIVECHAT - CÁ NHÂN
LIVECHAT - BÁN CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - CHUYÊN NGHIỆP
LIVECHAT - DOANH NGHIỆP
LIVECHAT - TMDT

Hỗ Trợ 24/7

19009477

Sale Hồ Chí Minh

028-22317777

Sale Hà Nội

024-22317777

logo

Xin chào

P.A Việt Nam có thể giúp gì cho quý khách?

Chat với salesclose